Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viasadporn sadporn
0844 154a 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viasadporn sadporn
5472 8945 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
podstawa
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
podstawa

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
podstawa
podstawa
3439 0922
podstawa
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viawszystkodupa wszystkodupa
7470 d2ec 500
podstawa
4020 bb3f
Reposted fromindie indie viagdziejestola gdziejestola
podstawa
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
podstawa
6734 7511 500
Reposted frompanopticon panopticon viagdziejestola gdziejestola
podstawa
podstawa
3236 8fc4
9736 2412
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawassupbruh wassupbruh
7688 aba2
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
podstawa
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
podstawa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl